Chào mừng bạn đến với Trang web Gwin!

Điều khoản và điều kiện

Các từ và thuật ngữ sau đây, khi được sử dụng tại Cam Kết này, sẽ có nghĩa sau đây:

“Sòng bài Trực tuyến”: Hệ thống trò chơi trực tuyến Playtech trên trang web và các dịch vụ liên quan cùng các hoạt động trò chơi được cung cấp tại https://gwin.pro/, bao gồm nhưng không giới hạn, sòng bài trực tuyến và / hoặc bingo trực tuyến và / hoặc bất kỳ trò chơi nào khác;

“Tài khoản người chơi”: Tài khoản cá nhân đã đăng ký do một cá nhân mở và duy trì với chúng tôi để cho phép người đó chơi trò chơi trên nền tảng trò chơi trực tuyến của Gwin;

“Phần mềm”: Phần mềm được cấp phép cho chúng tôi, bao gồm bất kỳ chương trình hoặc tệp dữ liệu hoặc bất kỳ nội dung nào khác, cần được tải xuống, truy cập hoặc sử dụng tại https://gwin.pro/

“Tên người dùng và mật khẩu”: Tên người dùng và mật khẩu do bạn chọn khi đăng ký với Gwin;

“Bạn”: Thành viên đã đăng ký tại Nền tảng Trò chơi Trực tuyến được tải xuống từ https://gwin.pro/

“Chúng ta/Chúng tôi/Của chúng ta”: https://gwin.pro/

“Trang web”: https://gwin.pro/ và bất kỳ trang web liên quan nào có thể truy cập thông qua liên kết hoặc thông qua bất kỳ phương thức truy cập nào khác.

Thỏa thuận này bao gồm các thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi liên quan đến việc bạn sử dụng Nền tảng trò chơi trực tuyến cho các trò chơi thực tế

 1. Bạn chỉ có thể sử dụng Nền tảng trò chơi trực tuyến và/hoặc Trang web nếu bạn đủ tuổi hợp pháp theo quy định của pháp luật quốc gia nơi bạn sinh sống (18 tuổi)
 2. Bạn không thể sử dụng Nền tảng trò chơi trực tuyến và/hoặc Trang web nếu bạn dưới 18 tuổi trong bất kỳ trường hợp nào.
 3. Một số khu vực pháp lý không chỉ ra rõ ràng tính hợp pháp của chơi games trực tuyến, một số khu vực khác lại đặc biệt coi games trực tuyến là bất hợp pháp. Chúng tôi không có ý định khuyên bất kỳ ai rằng việc sử dụng Nền tảng Trò chơi Trực tuyến và /hoặc Trang web là bất hợp pháp. Việc sử dụng Nền tảng trò chơi trực tuyến sẽ bị vô hiệu nếu bị cấm bởi bất kỳ luật hiện hành nào. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc xác định xem việc tham gia chơi của bạn có hợp pháp ở quốc gia nơi bạn sinh sống hay không.

Theo đây, chúng tôi cấp cho bạn quyền cá nhân, không độc quyền, không thể chuyển nhượng để sử dụng Phần mềm, để chơi trên Nền tảng trò chơi trực tuyến Gwin, theo các quy định dưới đây

Bạn không được phép:

 1. Cài đặt hoặc tải Phần mềm lên máy chủ của (các) thiết bị mạng khác hoặc thực hiện các bước khác để cung cấp Phần mềm thông qua bất kỳ hình thức bảng thông báo, dịch vụ trực tuyến hoặc quay số từ xa, hoặc mạng cho bất kỳ người nào khác;
 2. Cho phép, chuyển nhượng, thuê, cho thuê, cho mượn hoặc sao chép giấy phép của bạn để sử dụng Phần mềm hoặc phân phối các bản sao của Phần mềm;
 3. Sao chép hoặc dịch bất kỳ tài liệu người dùng nào được cung cấp 'trực tuyến' hoặc ở định dạng điện tử;
 4. Can thiệp, cố gắng nhập, truy cập, vượt qua hệ thống bảo mật của chúng tôi để chỉnh sửa Phần mềm, các sản phẩm phái sinh dựa trên toàn bộ hoặc trên bất kỳ phần nào của Phần mềm (bao gồm việc sử dụng rô bốt và các thiết bị tương tự để can thiệp vào kết quả của trò chơi) .

Bạn không sở hữu Phần mềm này. Phần mềm được sở hữu và là tài sản độc quyền của người cấp phép, một công ty cung cấp phần mềm bên thứ ba (Nhà cung cấp phần mềm). Phần mềm và tài liệu đi kèm đã được cấp phép cho Gwin là sản phẩm độc quyền của Nhà cung cấp phần mềm và được bảo vệ trên toàn thế giới theo luật bản quyền. Việc bạn có thể sử dụng Phần mềm không cung cấp cho bạn quyền sở hữu bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của Phần mềm.

Chúng tôi không đảm bảo rằng phần mềm sẽ không vi phạm hoặc hoạt động của phần mềm sẽ không có lỗi hoặc không bị gián đoạn. Trong trường hợp lỗi hệ thống xảy ra liên quan đến việc giải quyết các vấn đề liên quan đến tài khoản, chúng tôi và nhà cung cấp phần mềm sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ chi phí, tổn thất hoặc khiếu nại nào phát sinh do kết quả của những sai sót đó. Ngoài ra, chúng tôi có quyền xóa tất cả các trò chơi có liên quan khỏi phần mềm và trang web trong trường hợp có các lỗi như vậy và thực hiện bất kỳ hành động nào khác để sửa các lỗi đó.

Bạn xác nhận rằng sẽ tự chịu rủi ro khi tải và sử dụng Phần mềm và trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát trực tiếp, do hậu quả, ngẫu nhiên hoặc đặc biệt nào dưới bất kỳ hình thức nào.

Phần mềm có thể bao gồm thông tin bí mật và có giá trị đối với Nhà cung cấp phần mềm và chúng tôi. Bạn không được quyền sử dụng hoặc tiết lộ thông tin bí mật đó ngoài việc tuân thủ nghiêm ngặt các điều khoản & điều kiện của Thỏa thuận này.

 1. Nhà cung cấp phần mềm của chúng tôi là một công ty được thành lập theo luật của Cơ quan quản lý khu kinh tế Cagayan ở Philippines và được cấp phép và điều chỉnh đầy đủ theo luật cho mục đích điều hành sòng bài ảo trên internet.
 2. Chúng tôi chỉ cho phép truy cập để chơi trò chơi trên Nền tảng trò chơi trực tuyến thông qua các mạng được bảo mật bằng cách sử dụng mã hóa Tên người dùng và Mật khẩu. Bạn không thể chơi trò chơi trên Nền tảng trò chơi trực tuyến mà không thông qua thông tin đăng nhập bảo mật khách hàng của chúng tôi.
 3. Bạn không được sử dụng Nền tảng trò chơi trực tuyến cho bất kỳ mục đích sử dụng thương mại nào hoặc thay mặt cho người khác. Các hoạt động sử dụng Nền tảng trò chơi trực tuyến của bạn chỉ dành cho mục đích riêng của cá nhân bạn.
 4. Bạn cần phải giữ bí mật Tên đăng nhập và Mật khẩu của mình và không nên tiết lộ chúng cho bất kỳ ai. Bạn không được sử dụng mật khẩu của bất kỳ ai khác để đặt cho mật khẩu của mình. Bạn phải chịu trách nhiệm cho tất cả các giao dịch được thực hiện liên quan đến Tài khoản của bạn. Tất cả các hoạt động đăng nhập thành công sử dụng Tên đăng nhập và Mật khẩu chính xác của bạn đều được chúng tôi coi đó là bạn và tất cả các giao dịch của tài khoản đã đăng đăng nhập thành công đó sẽ được coi là hợp lệ.
 5. Bạn không được cho phép bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng Tài khoản của bạn để truy cập Nền tảng trò chơi trực tuyến và bạn cũng không được phép sử dụng Tài khoản của người khác hoặc phương tiện thanh toán của bất kỳ người chơi nào khác để truy cập Nền tảng trò chơi trực tuyến hoặc Trang web hoặc ứng dụng
 6. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng bạn hiểu các quy tắc và điều lệ của các trò chơi nói riêng và việc bạn sử dụng Nền tảng trò chơi trực tuyến nói chung trước khi bắt đầu chơi bất kỳ trò chơi nào trong nền tảng của chúng tôi.
 7. Chúng tôi đang sử dụng các kỹ thuật tốt nhất hiện nay để mã hóa thông tin Tên đăng nhập và Mật khẩu cũng như bất kỳ thông tin nhạy cảm nào khác được chuyển đến. Do đó đảm bảo an toàn cho cả bạn và chính chúng tôi trước các nỗ lực thao túng của một bên thứ ba nào đó. Bạn không được phép đột nhập, truy cập hoặc cố gắng đột nhập hoặc truy cập để vượt qua bảo mật của chúng tôi. Nếu chúng tôi có lý do để nghi ngờ rằng bạn đã cố gắng hoặc có thể đang cố gắng xâm nhập, truy cập hoặc vượt qua bảo mật của chúng tôi hoặc ứng dụng, chúng tôi sẽ có quyền chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Nền tảng trò chơi trực tuyến với hiệu lực ngay lập tức, tài khoản của bạn sẽ bị khóa và chúng tôi cũng có quyền thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền.
 8. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi, được quy định đầy đủ trên trang web Gwin. Chúng tôi có quyền sửa đổi Chính sách Bảo mật bất kỳ lúc nào. Chúng tôi cũng có quyền yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin chi tiết và các thông tin bổ sung đó cũng sẽ được bảo mật. Chúng tôi cũng bảo lưu quyền, trong một số trường hợp nhất định, tiết lộ một số chi tiết nhất định cho các cơ quan có liên quan nếu chúng tôi được yêu cầu làm như vậy theo luật pháp, một cơ quan của nhà nước hoặc cơ quan quản lý. Theo các quy định của Chính sách Bảo mật, quyền tiết lộ thông tin cá nhân cho các cơ quan hoặc cơ quan có mục đích điều tra rửa tiền, gian lận và hoạt động tội phạm khác sẽ ở mức độ theo yêu cầu của pháp luật.
 1. Bạn hoàn toàn có trách nhiệm xác định xem việc truy cập và sử dụng Sòng bạc Trực tuyến của bạn có hợp pháp hay không.
 2. Bạn không được chuyển nhượng, dưới bất kỳ hình thức nào, các quyền của bạn theo Thỏa thuận này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi
 3. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả các khoản thuế, phí và các chi phí khác liên quan đến và phát sinh từ tiền thắng cược do bạn sử dụng Nền tảng trò chơi trực tuyến.
 4. Bạn có trách nhiệm thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào đối với chi tiết thông tin đăng ký của bạn.
 5. Bạn chấp nhận rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc cung cấp và bảo trì tất cả thiết bị máy tính, mạng viễn thông và dịch vụ truy cập internet mà bạn cần sử dụng để truy cập Nền tảng trò chơi trực tuyến. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ tổn thất nào gây ra cho bạn bởi lỗi internet hoặc bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông nào mà bạn đã tham gia để truy cập Nền tảng Trò chơi Trực tuyến hoặc Trang web.
 6. Bạn đồng ý rằng trình tạo số ngẫu nhiên của chúng tôi sẽ xác định kết quả của các trò chơi một cách ngẫu nhiên trên Nền tảng trò chơi trực tuyến và bạn chấp nhận kết quả của tất cả các trò chơi đó.
 7. Tất cả các cược đã xác nhận trong trò chơi vẫn được coi là có hiệu lực ngay cả khi hệ thống ngừng hoạt động hoặc bị ngắt kết nối do tín hiệu yếu. Sau khi đăng nhập lại, bạn có thể vào "Lịch sử" để kiểm tra giao dịch cuối cùng. Số dư tài khoản của bạn sẽ phản ánh kết quả của các trò chơi bạn đã chơi

Thỏa thuận này có hiệu lực khi bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này và sẽ có hiệu lực vô thời hạn trừ khi chấm dứt.

 1. Bạn đồng ý nhận thông tin liên lạc từ chúng tôi dưới dạng điện tử. Thông tin liên lạc điện tử có thể được đăng trên các trang trong Trang web và / hoặc tin nhắn / tệp trợ giúp xuất hiện trên Nền tảng trò chơi trực tuyến và / hoặc có thể được gửi cho bạn ngay lập tức qua SMS. Tất cả các thông tin liên lạc dưới dạng điện tử hoặc giấy sẽ được coi là ở dạng "văn bản" và sẽ nhận được không muộn hơn năm ngày làm việc sau khi đăng hoặc phổ biến, bất kể bạn đã nhận hoặc truy xuất thành công Thông tin đó hay chưa. Chúng tôi bảo lưu quyền, nhưng không có nghĩa vụ cung cấp thông tin liên lạc ở định dạng giấy.
 2. Bất kỳ thông báo nào được yêu cầu đưa ra theo cách thức cụ thể hoặc bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Thỏa thuận này phải được giải quyết theo chi tiết liên hệ được đăng trên trang web của chúng tôi.
 1. Các chương trình khuyến mãi trên trang web của chúng tôi chỉ dành cho người chơi hợp lệ.
 2. Thành viên phải đáp ứng các yêu cầu về doanh thu như được nêu trong chi tiết khuyến mại để đủ điều kiện nhận tiền thưởng.
 3. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, mọi quyết định của Gwin sẽ là quyết định cuối cùng và có giá trị ràng buộc.